Bra att veta vid en bilolycka

Bilolyckor är något vi alla hoppas vi aldrig behöver vara med om, men det är alltid bra att ha kunskap om det så man vet hur man bör reagera och agera om det väl skulle hända.

bilolycka_278722847

  • Till att börja med ska man alltid stanna kvar på olycksplatsen. Man bör även sitta kvar i fordonet tills man vet att man inte utgör en fara för sig själv eller andra med att stiga ur. Detta är till exempel i fall där man skadat sig på grund av olyckan.
  • Man ska alltid lämna sina uppgifter till andra inblandade i olyckan. Detta ska inkludera namn, telefonnummer och adress. Finns det vittnen på plats bör man även se till att få deras uppgifter vid eventualitet att polisen vill kontakta dem.
  • Det är alltid bra att kontakta polisen, speciellt om vägen kommer behövas spärras av eller man behöver hjälp att flytta bilarna så att de inte blockerar trafiken.
  • Skador på sitt fordon är något för ens försäkringsbolag att hantera, men det är även möjligt att själv ta kontakt med en skadeverkstad om man så önskar. Denna process är ofta väldigt simpel och följer fyra enkla steg: anmälan, skadebesiktning, reparation och betalning.
  • Om ingen annan är inblandad i olyckan men någons egendom har skadats ska man i första hand ta kontakt med ägaren. Får man inte tag i denne ska man istället kontakta polisen. Har man kört på något större vilt ska man alltid kontakta polisen.