Maskinparken hos en bonde

Som bonde så är man alltid i behov av olika typer av maskiner. Den maskinpark som finns på en bondgård kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av bonde man är. Hos de flesta så finns det ett antal traktorer som kan sköta om den land som odlas på.

Förutom traktorn som för övrigt är den mest använda maskinen hos en bonde så kan det finnas olika typer av plogar för att förbereda marken för den sådd som ska sättas. En harv är också något som används flitigt vid skötsel av den mark som ska odlas på. Man har även maskiner som sår och skördar det man sått. Olika maskiner används vid olika tillfällen under året som går. Sommartid kanske är året då de flesta maskiner används.

Det finns alltid ett behov av stora maskiner hos en bonde och det är alltid en stor investering då en ny maskin ska köpas in. Vissa maskiner använder man mer än andra. Håller man på med byggnationer eller ska riva något på sin fastighet så kanske man behöver andra typer av maskiner som man vanligtvis inte har i sin maskinpark. Det kan vara fråga om demoleringsverktyg och verktyg för återvinning som man har behov av.