Motorsport

För den oinvigde är motorsport detsamma som rally med bilar som kör varv efter varv på en bana. Men motorsporten i Sverige är betydligt bredare än så. Inom dess ramar ryms alla sporter som utövas med fordon som har motor.

Karting

Den största gruppen är bilar men här finns även motorcyklar, båtar, motorcyklar och lastbilar. Under varje fordonstyp finns även en rad olika sporter och underavdelningar. Som exempel kan bilsporten nämnas. Här finns det en rad olika sporter och i varje sport delas de tävlande in i grupper beroende på fordonstyp, ålder på föraren m.m. Exempel är bland annat:

  • Karting

En sport som i vardagligt tal oftare benämns som gocart. Tävlingen genomförs med små specialbyggda bilar som kör ett visst antal varv på en asfaltsbana. Klasserna är indelade efter hur många kubik som motorn är på. De yngsta får enbart köra med 60 cc men det finns upp till 250cc.

  • Racing

En av de snabbare bilsporterna och utövas med ombyggda eller specialbyggda bilar på asfalterade banor. Inom racing finns bland annat bilspeedway, sportvagnsracing och formelbilracing.

  • Folkrace

En mycket folklig motorsport som inte utövas professionellt av någon. Bilarna måste vara typbesiktade, täckta och uppfylla vissa säkerhetsregler. Dessutom är hastighetsbegränsningen på 80 km/h. Men generellt är det få regler som gäller gällande hur bilen får utformas. Sporten är uppdelad efter ålder då det finns junior, senior och vissa fall även veteranklasser.

Alla föreningar organiseras under olika förbund. I vissa förbund samlas flera olika motorsporter vilket det sker exempelvis hos Svemo. Förkortningen står för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Detta medan bilsporten samlas under förbundet ”Svensk Bilsport”.