Snöskotersport

Olika grenar av motorsport har olika popularitet i delar av Sverige. Av naturliga skäl är snöskotersporten betydligt större i norra delarna än i södra. Detta även om det finns föreningar för intresserade över stora delar av landet. Snöskotersporten delas in i flera olika grenar.

Skotercross

  • Skotercross

Skotercross körs på en bana som är ca 1 km lång och liknar en bana för crossmotorcyklar. Här finns hopp, kurvor, smala och breda partier. Banorna har ofta små gropar vilket skapar ytterligare svårigheter för åkarna. Inom denna gren finns även Supercross. I dessa fall är banorna kortare och hoppen betydligt högre.

  • Enduro

Endoro är en gren inom motorsporten som både finns för motorcyklar och snöskotrar. Banan är relativt lång och kännetecknas framförallt av att den är tekniskt svår att köra för föraren. Här är det inte masstart som på skotercross utan förarna kör för att få bästa tid.

  • Backe

Precis som namnet antyder sker denna tävling i en backe. Man ska ta sig med snöskotern så fort som möjligt upp för backen och svårigheterna kan variera med olika mycket lutning och olika svårt underlag. Tävlingsformen finns även inom andra grenar inom motorsport som exempelvis bil, lastbild och motorcykel.

  • Dragracing

En dragracingbana är 1/4 miles lång vilket i svenska mått mätt blir 402,336 m. Det finns även dragracingbanor som är 1/8 miles dvs 201,168m. Reglerna är enkla – först i mål vinner. Detta är en mycket spektakulär gren då publiken får se ombyggnationer som enbart har fokus på att skapa kraft och fart under några sekunder.