Volvos historia

Volvo är ett gammalt svenskt bilmärke som är förknippat med säkerhet. Volvo bildades redan 1926 som ett dotterbolag till bland annat SKF. De menade att det skulle gynna den egna tillverkningen av kullager.

4937037-volvo-164

Ursprungsplanen var att använda varumärket Volvo för en speciell serie av kullager för den amerikanska marknaden, men det blev aldrig av. 1927 den 14 april rullade den första Volvon ut ur fabriken. Ordet Volvo kommer från latinet och betyder “jag rullar”.

Redan 1915 skyddade de varumärket Volvo, men inte först och främst för bilar utan i första hand för kullager, men de tänkte även på andra maskiner såsom, automobiler, transmission, mopeder, järnvägsmaterial, listan kan göras lång.

Volvo har tre märken som symbol fram på grillen, i grunden finns tecknet för järn eller marstecknet, det är en rund ring med en pil och knöt an till järnhanteringen i Sverige. Då man ville ha det runda märket mitt på kylaren blev man tvungen att sätta en plåtlist diagonalt över kylaren fastsatt i järntecknets runda former. I mitten av märket satte man texten VOLVO, som haft samma typsnitt under alla år.

Volvos affärsidé var att tillverka och sälja bilar i Sverige och så småningom på export och att bilarna skulle ha fristående återförsäljare, bilen skulle ritas och konstrueras av egna tekniker. Volvo lyckades med sin affärsidé så pass bra att de i slutet av andra världskriget var de enda som producerade både vanliga personbilar samt bussar, traktorer och lastbilar. Efter kriget var det stor efterfrågan och verksamheten växte så det knakade.

Under 70- och 80-talet köpte Volvo in sig i diverse olika andra varumärken som inte hade med bilar att göra. De försökte sig även på en fusion mellan Volvo och Renault som inte blev så lyckad.

1977 Firade Volvo 50 år med pompa och ståt och det fanns 62 000 anställa i bolaget. Varje anställd fick en jubileumsklocka.

Idag är det lätt att hitta en auktoriserad Volvoverkstad. Volvo har välutbildad personal och utför sina reparationer och servicetillfällen med noggranna och väl utvecklade metoder. Varje kund får en personlig servicetekniker och de använder sig bara av originaldelar. Med en personlig servicetekniker får du prata med en och samma person vilket medför att risken för missförstånd minskar. Vid en service så ingår alltid originaldelar som är specialanpassade för just din bil, det ökar säkerheten och slitaget på bilen.

Om du som bilägare följer serviceboken och lämnar in den på din Volvoverkstad ökar du andrahandsvärdet på fordonet. Den får en genomgång så att små fel hinner upptäckas i tid innan det blir något större problem från dem.